Wat staat er in een zorgplan of zorgleefplan?

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. Woont u in een zorginstelling? Dan moet er voor u een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een zorgplan heet ook wel een (zorg)leefplan of ondersteuningsplan.

Waarom wordt een zorgplan gemaakt?

Het zorgplan maakt helder wat u van de zorgaanbieder kunt verwachten. Het zorgplan kan helpen om regie te houden over uw zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. Bijvoorbeeld hoe laat u op wilt staan, hoe vaak u hulp krijgt bij het douchen, welke doelen u wilt bereiken, of uw familie ook hulp geeft en wat dan precies.

Het zorgplan moet realistisch zijn. De zorg moet passen binnen de indicatie of beschikking waarin staat hoeveel zorg u kunt ontvangen.

Wat staat er in het plan?

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de zorg is gestart. In gesprek met uw zorgverlener bespreekt u uw wensen en behoeften. En uw mogelijkheden en beperkingen. Samen maken jullie over afspraken over uw zorg. Deze legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan. Het gaat onder andere om afspraken over:

  • wat u zelf wilt doen
  • waar u hulp bij wilt
  • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
  • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
  • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
  • welke doelen de zorg of ondersteuning heeft

In het zorgplan staat precies welke zorg de zorginstelling zal leveren. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging.

Contact