Begeleiding individueel

Begeleiding individueel is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, verslavingsproblemen, verstandelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.

Manar Thuiszorg kan u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden en wordt u ondersteund om zo lang mogelijk en veilig zelfstandig thuis te blijven wonen.

Praktische ondersteuning

  • Opbouwen sociale kring
  • Het op orde houden van administratie
  • Het structureren of op gang brengen van uw dag
  • Het beter onder controle krijgen van uw eigen leven na een ziekte of traum
  • Het leren zorgen voor uw eigen huishouding
  • bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

Eigen bijdrage

Voor deze maatwerkvoorziening geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en vermogen, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de kosten van de hulp. Ook is het afhankelijk van de gemeente waar u woont. De eigen bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Contact