Sommige huishoudelijke taken worden steeds te zwaar voor u en u heeft niet altijd iemand in uw omgeving die de taken kan overnemen, dan kunt u een beroep doen op een huishoudelijke hulp. Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaarder huishoudelijke werk. Bijvoorbeeld schoonmaak van uw woning en het verzorgen van de boodschappen. U heeft de regie en bepaalt wat er moet gebeuren in huis. Het is aanvullende hulp die aansluit op uw eigen mogelijkheden. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving blijven.

Activiteiten

  • Schoonmaken
  • Was draaien
  • Kleding strijken
  • Boodschappen doen
  • Het bereiden van maaltijden

Kosten en indicatie

De huishoudelijke hulp wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor de verdeling van deze gelden is uw gemeente verantwoordelijk. U dient dus een aanvraag in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag bekijken en een indicatie stellen.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Contact