Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. Denk daarbij aan hulp bij het opstaan, douchen, huidverzorging, enz. Manar thuiszorg biedt u de ondersteuning die u nodig heeft. Wij kennen geen wachttijden voor persoonlijke verzorging en kunnen u direct deze thuiszorg bieden.

Activiteiten

  • Ondersteuning bij aan- en uitkleden
  • Help bij wassen/douchen/baden
  • Ondersteuning bij het in- en uit bed gaan
  • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt
  • Ondersteuning bij eten en drinken
  • Het aanbrengen van een prothese
  • Lichamelijke verzorging
  • Hulp bij medicatie
  • Hulp bij de toiletgang

Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

Contact