Verpleging is gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap.

Verpleging is van toepassing als u deze medische zorg thuis nodig heeft. Onze verpleegkundigen kunnen u ook laten zien hoe u het beste met uw beperking om kunt gaan.

Activiteiten

  • Hulp bij aankleden, douchen
  • Naar het toilet gaan
  • Wondverzorging
  • Het geven van injecties
  • Toedienen van medicijnen of thuisbeademing
  • Het geven van voorlichting en advies

Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Onze wijkverpleegkundige regelt de zorg

Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u de situatie en stelt de indicatie. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De indicatie bepaalt of u recht heeft op verpleging en verzorging thuis.

Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend. De eigen bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Contact