Dagbesteding biedt een zinvolle en leuke invulling van de dag wanneer u vanwege uw gezondheid of hoge leeftijd weinig zelfstandig buiten de deur komt. Samen met andere deelnemers onderneemt u activiteiten om uw geheugen te trainen, in beweging te blijven en uw dagelijkse vaardigheden te behouden. Dagbesteding werkt daarnaast ook verlichtend voor mantelzorgers, zoals familie of uw partner.

Voor wie?

Iedereen met een PGB of een indicatie WMO of WLZ kan deelnemen, er zijn geen leeftijdsgrenzen. De omvang van de indicatie bepaalt het aantal dagdelen dat u kunt komen.

Activiteiten dagbesteding

  • Activiteiten afgestemd op uw wensen
  • Ontzorgen van uw naasten (mantelzorgprogramma)
  • Sociale contacten

Vervoer

Manar Thuiszorg verzorgt hierbij het vervoer voor de deelneem(st)ers. Men wordt netjes opgehaald en uiteraard ook weer thuis gebracht.

Maaltijd

In de loop van de dag worden er maaltijden genuttigd. Tevens wordt er rekening gehouden met eventuele diëten of tafel gerelateerde wensen.

Indicatie aanvragen

Als u gebruik wilt maken van dagbesteding (groepsbegeleiding) heeft u hiervoor een indicatie nodig. Manar Thuiszorg kan u helpen bij het aanvragen hiervan. Afhankelijk van uw indicatie kunt u één of meerdere dagen per week de dagbesteding bezoeken.

Eigen bijdrage

Voor uw deelname aan dagbesteding dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Contact